BG
BG

  Woorden zijn belangrijk.


Met elk geluid dat we voortbrengen sturen we een energiegolf in de ons omringende realiteit die diezelfde realiteit en bij uitbreiding onze Wereld helpt scheppen.
Met elke zin die we uitspreken beïnvloeden we onze financiën, onze gezondheid, onze relaties enz...

Een verhaal dat ik ooit ergens las illustreert dit sprekend.
Een vrouw had een ongeneeslijke oogziekte ontwikkeld.
Deze aandoening zorgde ervoor dat ze in snel tempo blind dreigde te worden.
De door haar geraadpleegde oogartsen kwamen allemaal tot eenzelfde conclusie, er was geen beterschap of heling mogelijk.
Ten einde raad begon ze haar heil te zoeken in alternatieve therapieën.
Op aanraden van een goede vriend kwam ze op een bepaald moment bij een kristaltherapeut terecht.
Ze vond het idee absurd klinken, doch besloot het een kans te geven, ze had immers niets te verliezen.
Tijdens de sessie vroeg de therapeut in kwestie haar eerst zichzelf en haar leven te beschrijven.
Na een tiental minuten onderbrak hij haar vragende of zij zich bewust was van het feit dat ze gedurende die tien minuten zo bvb de woorden 'ik haat' minstens vijftien keer had uitgesproken.
Zinnen als 'ik haat het hoe de Wereld evolueert' en 'ik haat het hoe men kinderen behandeld op school' en 'ik haat het om elke dag in de file te staan' werden door haar constant geformuleerd.
De Dame in kwestie was zich hiervan helemaal niet bewust en veranderde sindsdien haar woord gebruik drastisch.
Nu, jaren later, beschikt zij terug over een perfect gezichtsvermogen...

Veelal gebruiken we, zonder er bij na te denken, woorden die we veel herhalen zoals 'in mijn laatste email' of nog 'tijdens ons laatste gesprek' enz...
Uiteraard bedoelen we niet dat het onze laatste email of ons laatste gesprek is of zal zijn, eerder doelen we op onze 'meest recent verstuurde mail' of op ons 'meest recent onderhoud', onze 'laatst ontvangen mail' enz...
Zo ook de veelgebruikte woordkeuze 'ik ben..' als in 'ik ben ziek', 'ik ben misselijk', 'ik ben moe'.
Dit definieert immers wie jij... bent.
Dit kunnen we, mits enige oefening en oplettendheid, makkelijk vervangen 'ik voel mij...', een wereld van verschil en een voorbijgaande staat van een momentopname.
'ik ben blij', 'ik ben gelukkig', 'ik ben gezond' is uiteraard wel ok om uit te spreken, hoe meer hoe liever zelfs.
Zoals gezegd: wanneer je zegt 'ik ben' bepaal je daarmee heel jouw wezen en zijn, elke cel van je wezen, je geest, je persoonlijkheid, dit zowel op bewust- als op onbewust niveau.
Een ander belangrijk aspect van ons woordgebruik is de wet van focus.
Where Focus Goes, Energy Flows (T. Robbins), datgene waar we onze aandacht op vestigen is wat we creëren en waar onze energie naartoe stroomt. Het is oneindig veel belangrijker dat we focussen op het positieve dat we willen bereiken ipv op het negatieve dat we willen vermijden.
Een voorbeeld: focus niet op 'niet snel verouderen', dit zorgt er met stellige zekerheid op dat je veroudert, en dit aan een snel tempo. Richt je focus eerder op 'gezond, jeugdig en levendig blijven'.

Wat ook dikwijls over het hoofd gezien wordt bij woordkeuze zijn ontkenningen. Woorden als 'grenzeloos', 'onbeperkt', 'onbegrensd' e.d. doen het onderbewuste juist focussen op grenzen en beperkingen.
De woorden 'grenzeloze overvloed' zorgen zo bvb juist voor beperking van overvloed. 'Moeiteloos' kan zo vervangen worden door 'makkelijk', enz...

Stel dat je je woning 'moeiteloos en zonder problemen wil verkopen', driemaal raden hoe deze verkoop gaat verlopen... juist, met veel moeite en problemen! Stel je dus voor in je visualisatie dat de verkoop vlot, makkelijk en aangenaam verloopt. Herbekijk steeds je affirmaties, zie wat je tegen jezelf zegt en voel/hoor hoe dat klinkt. Ik heb zelf het woord moeiteloos weggelaten uit mijn affirmatie toen ik mijn appartement te koop heb aangeboden, het werd binnen de week daaropvolgend verkocht...

Nog een weetje in de marge hierbij, veel mensen gebruiken te pas en te onpas het woord 'Godverd...', ik schrijf het opzettelijk niet volledig, dit is immers een van de krachtigste vervloekingen die je over jezelf kunt uitroepen.
Het staat je vrij om deze vloek even op te splitsen en de aldus bekomen drie woorden te bekijken, bemerk je wat je zo makkelijk en zonder er bij na te denken dikwijls herhaalt en uitspreekt?
In Alfa vinden we ook daarvoor een handige tool, gewoon de ogen kantelen in hoek van 35º, de drie vingertoppen samen brengen en zeggen: 'cancel, cancel, en zo is het!'.
Zo wordt er ook bvb in Ho'oponopono, een oud en krachtig Hawaïaans geestelijk reinigingsritueel, gebruik gemaakt van de kracht van het uitgesproken woord.

Samengevat zijn de kernwoorden (lees: zelfstandige naamwoorden, voegwoorden, bijvoeglijke naamwoorden enz...) die we gebruiken van belang, het Universum herkent geen ontkenningen of bevestigingen, dus zgn. 'bijwoordelijke bepalingen' of 'bijwoorden' als geen, ja of nee, misschien, waarschijnlijk enz... zijn dus irrelevant en worden best achterwege gelaten bij affirmaties.