BG
BG

Persoonlijke gerelateerde achtergrond


Ik heb een opleiding EFT-Master Practitioner aan de EFT-Academy Europe doorlopen, gevolgd door een specialisatie 'Matrix Reïmprinting Practitioner' bij Karl Dawson, hierover verder meer.
Mijn voornaamste lessen en inzichten kwamen- en komen echter uit de School van het Leven.
Daar heb ik, zoals zo velen onder ons, immers de meeste 'expertise' bekomen inzake levenskwesties en (blokkerende-) overtuigingen van diverse oorsprong en aard en dan vooral in wat deze kunnen veroorzaken.
Ongevallen, fysieke verwondingen, aandoeningen allerhande, allergieën, trauma's en een vrij complex jeugd - adolescentie parcours vormden (en vormen, there's no finish line) de hoofdvakken in deze intense- doch lonende en bij tijd en wijle mooie opleiding.

  Turning point...

Marc Verheyen
'Marc Verheyen'

Een waar 'keerpunt' kwam er op mijn 43e toen een zwaar privé verkeersongeval met de motor mijn leven bijna beëindigde.
Tot op dat moment was ik werkzaam in de petroleumsector en oefende ik een nevenactiviteit in de juwelenbranche uit.
Daarnaast was ik gevechtssport- beoefenaar/instructeur en occasioneel freelance motortestrijder/schrijver.
Mijn 'persoonlijkheid' was als het ware voornamelijk voor een groot deel opgebouwd rond deze laatste twee activiteiten, ik ontleende er immers deels mijn 'imago' en 'waardigheid' aan.

Talloze operaties later en na een periode van volledige afhankelijkheid van anderen (volledig immobiel en gekluisterd aan een ziekbed) kwam het besef dat ik op een keerpunt in mijn leven was aanbeland.
De 'weg' was- en is vanaf dat moment een intrigerende/fascinerende en nooit eindigende reis geworden van de zoektocht naar het Ware Zelf, in plaats van een momentopname, een (tijdelijke-) perceptie van hoe anderen ons zien, een beeltenis van iets of iemand die we op dat moment denken te zijn.

Op die reis raakte ik gefascineerd door EFT (Emotional Freedom Techniques).
Hierin bekwam ik, via een gedegen en doorgedreven opleiding door Koen van Reeth en Veronique Schelfaut -de lesgevers van de European EFT-Academy- het certificaat 'EFT-Master Practitioner' level 1,2,3 en aanvullende technieken.
Tijdens die (intensieve-) opleiding kwam ik in contact met Matrix-Reïmprinting, een grensverleggende psycho-energetische tool/methode welke gebruik maakt van EFT-technieken, met onbeperkte mogelijkheden.
Ik volgde in Engeland verschillende cursussen bij de grondlegger ervan, Karl Dawson, en behaalde -na verdere studie van zijn boek en gerelateerd lesmateriaal van hemzelf en specialisten op diverse terreinen in de materie- het getuigschrift 'Matrix Reïmprinting Practitioner'.

Sedertdien dienen zich in bijna alle gevallen van behandeling van menselijke probleemkwesties manieren en mogelijkheden aan om dit alles naadloos toe te passen en te integreren in het geheel.
Bijkomende doorlopen trajecten omvatten o.m. een studie van de MIR (Mentale en Intuïtieve Reset) - technieken en van de NG (Nieuwe Geneeskunde ofte GNM) gegeven in het instituut van- en door Kristel Couck en een opleiding F.E.E.T. (Fysio Emotionele Energetische Therapie) bij de grondlegger ervan, Nand Van Ouytsel en het doorlopen van basislezingen 101 tot 404 van Silva Mind Control (Alfa- Training) en een uitgebreide studie van Reality Transurfing.

Aansluitend heb ik CORE-T® ontwikkeld, een kernsynthese van al deze -en nog andere- technieken, een Psycho-Energetisch multitool waarmee de gebruiker ten allen tijde zelf mee aan de slag kan.

  'Het vermogen om het innerlijke zelf te bevrijden is een kosmisch geschenk voor de mens'

Marc Verheyen