BG
BG

MTT: Meridiaan TapTechnieken - Meridian TapTechniques: EFT


Emotional Freedom Techniques (EFT) is een techniek die gericht is op het verminderen van negatieve emoties door zacht te tikken/tappen op bepaalde acupressuurpunten.
Deze techniek wordt gebruikt voor verschillende klachten, zoals angst, depressie, pijn en stress.
EFT kan algemeen omschreven worden als een snelle, makkelijke en effectieve manier om je weer vrij te voelen van emotionele blokkades

  Ontstaan/achtergrond:

EFT: Emotional Freedom Techniques (Emotionele Bevrijdingstechnieken)

Grondleggers:
Dr. Roger Callahan (Thought Field Therapy, TFT) en Ir. Gary Craig (Emotional Freedom Techniques, EFT)

Het begon allemaal in de jaren tachtig, toen Dr. Callahan, een cognitieve psycholoog, een patiënte genaamd Mary over de vloer kreeg met een levenslange, ernstige waterfobie.
Ze leed regelmatig aan hoofdpijn, nachtmerries en misselijkheid.
Ze had reeds een resem therapeuten bezocht toen ze bij hem terecht kwam.
Hij ontplooide zijn hele repertoire van technieken om deze vrouw te helpen, maar het mislukte keer op keer.
Hij besliste om het eens op een andere manier te bekijken.
Uit interesse was Callahan, acupunctuur en kinesiologie gaan bestuderen en werd gefascineerd door de theorie dat er energie stroomde doorheen meridianen in het lichaam.
De punten op deze banen schenen zich te gedragen als belangrijke krachten in heling en groei van het lichaam.
Wanneer deze energiepunten geblokkeerd of uit evenwicht zijn, ervaren wij emotionele stoornissen of, zoals Dr. Callahan het noemt: "perturbaties" (to perturb: van streek brengen). Hij ontdekte dat door onmiddellijke behandeling van die blokkades in de energiestroom, veroorzaakt door een storende gedachte, de bijhorende stoornis of het ongemak verdween.
Feitelijk elimineerde deze behandeling alle negatieve gevoelens die bij de voorafgaande gedachte hoorde!
In een poging om Mary van haar watervrees af te helpen, testte hij deze theorie.
Hij vroeg haar aan water te denken, en tikte met twee vingers op een punt van de maagmeridiaan, en tot zijn verbazing verdween haar watervrees volledig.
"De angst is weg" riep ze en liep recht naar het zwembad dat zich achter zijn praktijk bevond.
Niet alleen was haar angst verdwenen, het opheffen van de blokkade bleek blijvend effect te hebben .
Callahan bleef verder onderzoek doen en kwam uiteindelijk tot een aantal korte behandelingen of 'algoritmes'.
Algoritmes zijn 'stap-voor-stap'- procedures, in dit geval tap-of tikreeksen op zgn.
Meridiaan-Knooppunten van het lichaam, afgestemd op specifieke problemen van de patiënt.

Ongeveer 10 jaar later ontdekte Gary Craig, een ingenieur gefascineerd door Psychologie, deze Callahan-methode, TFT (Thought Field Therapy) genaamd.
Hij was zeer opgetogen over de techniek, waarmee je blijkbaar echt mensen kon helpen.
Hij bekwaamde er zich verder in maar vond TFT nogal vrij technisch.
Hij probeerde een manier te vinden die eenvoudiger was maar toch even doeltreffend als TFT.
Hierdoor is EFT ofte Emotional Freedom Techniques ontstaan.
Een manier waarbij de uitvoerder niet aan al die algoritmes moet denken, maar gewoon alle punten afgaat, al dan niet gerelateerd met het probleem.
EFT is zonder precieze diagnose, laag- drempelig en eenvoudig, veilig, snel en makkelijk uit te voeren, ook als zelfhulpmiddel toepasbaar en werkt voor nagenoeg alle problemen. Ondertussen is EFT uitgegroeid tot een wereldwijd gerenommeerde en wetenschappelijk beproefde techniek.
Vanuit Dr. Callahan's ontdekking zijn diverse andere vormen ontstaan zoals EFT en bijv. BSFF (Be Set Free Fast).
Enkele voorbeelden van andere vormen zijn: TAT (Tapas Acupressure Technics), Body Talk, Matrix Reïmprinting, enz...

EFT is dus een uiterst doeltreffende zelfhulpmethode en een vorm van energiepsychologie die je vrij maakt van negatieve emoties en je weer ruimte geeft om je doelen te bereiken. Eenvoudig verwoord is EFT een unieke versie van acupunctuur, zonder dat daarbij van naalden gebruik wordt gemaakt.
Ze vindt haar oorsprong dan ook in het Chinese Neigong. In plaats van naalden te steken stimuleren we de energie meridiaan knooppunten op het lichaam door er op te tappen met de vingertoppen.

'De oorzaak van alle negatieve emoties is een verstoring van het energiesysteem in het lichaam'

'Onze onverwerkte negatieve emoties zijn de triggers van lichamelijke pijn en ziekten.'


Wanneer de geestelijke last te zwaar wordt voor het brein zoekt het een uitweg: we ontwikkelen fysieke klachten als hoofdpijn, spierpijn, onpasselijkheid, kortom allerlei ziektes en aandoeningen met ernstige- of minder ernstige symptomen.

Deze techniek is veilig en makkelijk aan te wenden.
Hij kan toegepast worden bij kinderen en volwassenen van alle leeftijden.
Het vergt geen gebruik van naalden, er is geen sprake van pijn of invasieve technieken, werkt snel, effectief en geeft vaak permanente resultaten.

EFT is werkzaam op het niveau van het vierde 'besturingssysteem' van ons lichaam, ook gekend als het energie- of meridiaan systeem, dat bestaat naast de drie andere: het bloedvaten- lymfe- en zenuwstelsel.

'Als de ziel gekwetst is en geen taal vindt, dan spreekt het lichaam'

  Hoe werkt het, 5 stappen:


1) Bepaal het probleem waar je aan wilt werken en geef het een cijfer van 0 tot 10 voor de intensiteit.

2) Zeg een opstartzin waarin je probleem erkent en waarbij je jezelf accepteert terwijl je tikt/tapt op het karatepunt aan de zijkant van je hand.

3) Tap op een reeks van acupressuurpunten op je gezicht en lichaam terwijl je een herinneringszin zegt die je probleem samenvat.

4) Herhaal stap 3 met variaties in de herinneringszin, totdat je alle punten hebt getapt.

5) Geef je probleem opnieuw een cijfer en merk het verschil op.

Tikpunten:

Beschrijving van de punten:

Opzetzin: snijkant hand, net voor beginpunt pink.

Korte herhaalzinnen:

1. Binnenkant van je wenkbrauw, net boven je neus

2. De zijkant van het oog (op het bot)

3. Midden onder het oog (op het bot)

4. Midden onder de neus

5. Midden op je kin, net onder de lip

6. Het bobbeltje net naast het kuiltje van je keel

7. Aan de zijkant van de borstkas, op een punt ter hoogte van de rib een tweetal cm onder de tepel.

8. Aan de zijkant van je borstkas 10 cm. onder je oksel

Tot slot: Top van de schedel: Trek een denkbeeldige lijn van je ene oor naar het andere. Doe hetzelfde vertrekkende van je Atlas wervel (nek) naar het tipje van je neus. Het snijpunt van deze lijnen, dus waar ze elkaar kruisen, vormt het tappunt.

Voor wie: voor iedereen (mannen/vrouwen/kinderen...) Waarop toepasselijk: op alles (angsten, fobieën, stress situaties, aandoeningen, verslavingen..).

tikpunt hand
'snijkant hand, net voor beginpunt pink.'
tikpunten
'tikpunten korte herhaalzinnen'

                                                                                                                           Marc VerheyenDisclaimer: Hoewel EFT opvallende resultaten heeft bereikt, mag het alleen aanvullend worden gebruikt. EFT mag natuurlijk nooit ter vervanging van een medische behandeling dienen.