BG
BG

Matrix Reimprinting, een woordje uitleg:

Matrix Reimprinting is ontstaan vanuit EFT (Emotional Freedom Techniques) en gebruikt dezelfde techniek (het tikken of tappen op Meridiaan knooppunten).
Bij EFT wordt er een Associatie gemaakt, terwijl Matrix Reïmprinting gericht is op Dissociatie.
Beiden bieden ongelimiteerde mogelijkheden en werken complementair bij de behandeling van allerlei aandoeningen/ziektes/beperkingen/stresssituaties.
Met EFT ontladen we de emotionele intensiteit (verdriet, woede, hulpeloosheid, afhankelijkheid, ontreddering...) van een -al dan niet intens- traumatiserende negatieve ervaring uit het verleden.
Het resultaat hiervan is dat je terug kunt denken aan diezelfde ervaringen zonder het (her-)beleven van de hierboven beschreven emotionele lading.
Mensen ervaren dit als enorm bevrijdend.
Bijkomend voordeel is dat we zo verlost raken van diezelfde beladen negatieve herinneringen, deze houden immers ons hele systeem in een gespannen stresstoestand.
Matrix Reimprinting gaat echter nog een stap verder: de herinnering zelf wordt letterlijk 'getransformeerd', er wordt er iets 'in de plaats' gesteld.
Vergelijk het met een doos waarin we een bepaalde -als negatief ervaren- herinnering hebben weggestopt.
EFT haalt de 'lading', de 'inhoud' dus, uit de doos.
Matrix vervangt diezelfde -veelal zwaar beladen- inhoud door een nieuwe, welke door de ECHO (Energetic Consciousness Hologram) van de ontvanger zelf bepaald- en door deze als enorm bevrijdend ervaren wordt. (Het begrip 'ECHO' betekent vrij vertaald 'Energetisch Bewust Hologram', waarmee verwezen wordt naar het jongere zelf op het moment van de gebeurtenis).
Deze methode kan dus gebruikt worden om als het ware in een herinnering 'terug te keren'.
Daar kan letterlijk alles getransformeerd worden. In de Matrix bestaan immers geen grenzen, limieten of tijd.

Er kunnen naar believen zgn. 'hulpbronnen' worden aangevoerd (Vrienden, Ouders, wetsdienaars, Grootouders, whatever...).
The sky (en ver daarbuiten) is The Limit!
De grondlegger, Karl dawson, stelt:
"Rewrite your past, Transform your Future" (herschrijf je verleden, transformeer je toekomst).
Matrix Reïmprinting is met verloop van tijd een begrip geworden in de Engelstalige landen.
Gary Craig, de grondlegger van EFT, stelt dat EFT de 'fundering van de eerste Moderne Psycho Energetische Wolkenkrabber' vormt, een ware (r)evolutie in de recente benadering van menselijke aandoeningen en ziektes.
Matrix Reïmprinting voert de mens met de snelheid van het licht doorheen de talloze verdiepingen ervan en tilt deze zo naar een hoger bewustzijn op het vlak van het 'zelfhelend' vermogen van het Onderbewustzijn.
Het boek Matrix Reïmprinting using EFT van Karl Dawson en Sasha Allenby werd in 2010 gepubliceerd door HAY house en is tot op heden vertaald in 9 talen.
Voor meer info zie de officiële website https://www.matrixreimprinting.com/
Zie ook het document 'EFT & Matrix wetenschappelijk' (In de Engelse taal)