BG
BG

Breinpuls - Frequentie / Brainwave Frequentie


Wat: hersengolven geven de communicatiefrequentie weer tussen verschillende neuronen in onze hersenen.
Telkens een gesynchroniseerde elektrische puls van informatie tussen neuronen wordt uitgewisseld, veroorzaakt dit een frequentie die wordt weergegeven in Hertz (Hz).
Uit onderzoek blijkt dat wanneer men Alfa-hersengolven produceert, men van binnen rustiger is en de aandacht beter op iets gericht kan worden.
In Alfa neemt de mens nieuwe informatie beter op, wordt deze beter opgeslagen en kan hij ze beter terug oproepen.
Eens geprogrammeerd in het onderbewustzijn kunnen we met deze methode gelijk welke 'staat van zijn' letterlijk in een 'oog'wenk terug naar boven halen uit datzelfde onderbewustzijn.
Door regelmatig in deze hersengolffrequentie te vertoeven, ook gekend als Alfa training, train je een praktische, eenvoudige en krachtige methode om beter je mentale vermogens te benutten.
Hierdoor verbeteren je prestaties en verandert je leven in positieve zin.
Het leert je hoe je in enkele minuten in een staat van volledige ontspanning kunt komen, zowel fysiek als mentaal en hoe je op een actieve manier zelf je denken stuurt om komaf te maken met stress, angsten, slaapproblemen, hoofdpijn, migraine, burn-out, depressie e.d. Wij beperken ons hier vnl. tot het aanleren van de Drievinger Techniek.
Deze techniek is heel eenvoudig en altijd en overal toe te passen.

Hersengolven, een woordje uitleg:

  Bèta-golven (16-38 Hz.)

Dit is het bereik waar onze hersenen zich in de loop van de (werk)dag meest in bevinden.
Het is immers de staat waarin wij redeneren, besluiten nemen, werken, discussiëren en over het algemeen onze aandacht extern gericht hebben.
De meeste mensen produceren dus Bèta-golven (90% procent of meer van het totaal aan hersengolven). Iemand die hyperactief is produceert zo bvb extreem veel Bèta-golven, het concentratievermogen van deze persoon is dan ook heel slecht.
Bij kleine kinderen produceren de hersenen over het algemeen een groot percentage langzame hersengolven en weinig Bèta-golven.
Na het vijfde jaar verandert dit langzaam.
Meestal hebben de cultuur en de opvoeding invloed op het percentage Bèta-golven.

  SMR-golven (12-16 Hz.)

SMR-golven (Sensomotorische Ritme golven) zijn hersengolven met een frequentiebereik van 12 tot 16 Hz.
De golven geven fysieke rust en sensomotorisch bewustzijn aan.

  Alfa-golven (8-12 Hz.)

Alfa-golven hangen samen met een toestand van ontspanning.
Deze golven komen voor bij de mens vanaf het tweede jaar, vooral in de occipitale cortex (in dit hersendeel worden visuele prikkels verwerkt).
In de Alfa toestand is men op ontspannen wijze alert.
In Alfa staat is men wakker, kan men denken, waarnemen, studeren, muziek maken etc.
Uit onderzoeken blijkt dat wanneer men Alfa-golven produceert men van binnen rustiger is en de aandacht beter op iets gericht kan worden.
In Alfa neemt men nieuwe informatie beter op, wordt deze beter opgeslagen en kan men de informatie beter terugroepen.
Het is in deze Alfa staat dat men het meest efficiënt kan leren.
Binnen het Alfa bereik vinden we zo ook bvb de Schumann Resonantie terug.
Dit is de frequentie van het elektromagnetisch veld van de aarde.
Diezelfde frequentie word astronauten ook meegegeven wanneer ze de ruimte in gaan om ruimteziekte te voorkomen.
Alfa gaat niet samen met emoties als angst of agressie.
Men reageert in Alfa dan ook minder boos op negatieve opmerkingen en wordt ook minder snel bang.
Hoe meer ontspannen iemand in allerlei situaties is, des te minder snel is degene uit zijn evenwicht. Het aanwezig zijn van veel Alfa-golven is daarom goed voor examens, sollicitatiegesprekken, spreekbeurten enz.

Thèta-golven (4-8 Hz.)

De Thèta- laag wordt ook wel de 'creatieve' laag genoemd. Bij de gemiddelde mens zie je deze golven in een toestand vlak voor het wakker worden of in slaap vallen. In die toestand ziet men vaak beelden van gebeurtenissen van de afgelopen dag.
Soms ziet men opeens helder wat men goed of fout gedaan heeft of krijgt men een moment van inzicht.
Veel mensen hebben hun beste ingevingen als ze iets doen waarbij ze zich ontspannen voelen
Thèta-golven kan men ook overdag hebben tijdens staren of dagdromen. Een typisch voorbeeld is wanneer iemand over een bekende snelweg rijdt en in een zo diepe ontspannen staat verkeert waarin men vergeet dat men aan het rijden is.
De persoon handelt dan op dat moment zuiver vanuit het onderbewuste deel van de hersenen.

Delta-golven (0,5-4 Hz.)

Delta-golven komen voornamelijk voor bij baby's en tijdens diepe slaap.
Hoe dieper men slaapt des te langzamer hersengolven zijn.
Vaak kan men zich problemen en gebeurtenissen uit de vroegste jeugd herinneren in deze toestand.
Wanneer de hersengolven zich in het gebied tussen de 0,5 Hz. en 4 Hz bevinden zijn we aan het slapen.
We zijn ook fysiek totaal ontspannen en even 'helemaal weg'.
De Delta staat is tevens een herstel- en heel fase van ons lichaam omdat in die staat o.a. het menselijk groeihormoon in aangemaakt wordt.
Daarom is slaap zo vitaal (diepe slaap dus). Delta-golven komen soms ook voor bij patiënten met bepaalde vormen van een hersenziekte (encefalopathie).

Gamma-golven (38-80 Hz.)

Gamma golven worden eigenlijk pas de laatste 10 tot 15 jaar erkend, want eerst werden ze gerekend tot de hoge Beta Golven.
De Gamma golven beginnen pas bij 38 Hz. en gaan ver door richting 80 Hz.
In de Gamma staat is er een sterke mentale activiteit zoals waarneming, oplossen van problemen en verhoogd bewustzijn.
Het is in deze staat dat we het meest in connectie staan met voorkennis, heldere inzichten en waarnemingen en hoger bewustzijn.
Kort door de bocht genomen is dit de staat waarin het Elektrisch Veld van het Menselijk Brein verkeert wanneer er een topprestatie geleverd wordt, denk aan de atleet die in een Flow-Zone raakt en zo de prestatie van zijn leven neerzet, de Formule 1 piloot die de ene perfecte ronde na de andere afmaalt of de schrijver die -alle besef van tijd en ruimte verliezend- dag en nacht doorschrijft aan wat later een Literaire Klassieker blijkt te zijn.
Methodes voor het bereiken van 'Flow' zijn de laatste jaren erg 'in' en worden dan ook in een sneltreinvaart door teams van autoriteiten op het terrein (denken we bvb aan Steven Kotler & Jamie Wheal, de auteurs van 'Stealing Fire') Wereldwijd ontwikkeld en worden toegepast door de toplui van o.a. Google en Mama Alphabet/Apple/Facebook en de Navy Seals.


Hoe:

Hier volgt een voorbeeld van de programmatie van een zgn. 'Drievingertechniek' in Alfa staat.
We beginnen deze oefening met de drie tot één methode.
Ga makkelijk zitten.
Fixeer bvb op de horizontale lijn van de overgang tussen muur en plafond (of een tak van een boom t.o.v. de lucht....)

Hou het hoofd recht.
Kantel de ogen in een hoek van ca 32º - 35º
Verplaats jezelf in gedachten naar jouw eigen lievelingsplek (dit kan een bestaande- of een gecreëerde locatie zijn).

Dit is jouw schepping, hier is alles voor jou perfect (temperatuur, geur, omgeving, fauna en flora...).

Sluit je ogen, hou ze zoveel mogelijk gekanteld in de 35º hoek, visualiseer in gedachten de horizontale lijn, haal diep adem en terwijl je uitademt visualiseer je mentaal het getal drie driemaal (eerste groter dan jezelf, dit vervaagt, tweede even groot, vervaagt, derde kleiner dan jezelf en vervaagt)
Eigen schepping = eigen textuur, kleur...

Je bent nu op een fysiek (meer) ontspannen niveau.

Haal weer diep adem en terwijl je uitademt visualiseer je mentaal het getal *twee driemaal.
Je bent nu op een mentaal (meer) ontspannen niveau.

Haal weer diep adem en terwijl je uitademt visualiseer je het getal *één driemaal.

Je bent nu op basisniveau.

*Telkens zelfde volgorde van groot naar klein, dus:

3x het cijfer 3, 3x het cijfer 2, 3x het cijfer 1

Zeg in jezelf:

'Dit basisniveau kan ik gebruiken voor een of ander doel, elk doel dat ik wens.
Hier zet ik mijn dromen en wensen in de realiteit neer.

Op dit niveau voel ik mezelf helemaal ontspannen, zowel fysiek als mentaal.

Telkens ik hier komt zet ik nieuwe referentiepunten neer voor de toekomst en gaat het mij beter en beter.'


Nu zet je voor jezelf neer waarvoor je hier bent gekomen, voorbeeld:
'ik programmeer nu de drievingertechniek:
'ik ben volledig - dit mentaal zowel als fysiek - in balans in mijn onderbewustzijn'
'EN ZO IS HET!', een toestand welke je vanaf dit moment ten alle tijde weer snel kunt oproepen (***dit door eenvoudigweg de ogen ongeveer 35 º te kantelen en, indien mogelijk kort te sluiten, de vingertoppen van duim- wijs- en middenvinger tegen elkaar te plaatsen en de geprogrammeerde frase te herhalen, altijd eindigend met: 'EN ZO IS HET!').

Je keert nu terug naar het fysieke bewustzijnsniveau (uit dit- of uit een dieper niveau) door innerlijk van een tot vijf te tellen.

Hier zeg je ook in gedachten tegen jezelf: 'na de vijfde tel zal ik de ogen openen, ik zal *...klaarwakker zijn, mij goed voelen en kerngezond zijn, beter zien en horen dan ooit tevoren en ook is deze nieuwe korte drievingertechniek (voorbeeld: ik ben volledig - mentaal zowel als fysiek - in balans in mijn onderbewustzijn, en zo is het!) vanaf nu geprogrammeerd in mijn onderbewustzijn.'.

Begin met tellen: één, twee, drie en herhaal de cursief gedrukte tekst (eigen versie mag) en ga dan verder: vier, vijf en zeg: 'wanneer in nu de ogen open zal ik *....'.

Je herhaalt dus in totaal de cursief gedrukte tekst driemaal , vanaf dat moment is datgene wat je wilde programmeren opgenomen in je onderbewustzijn en, in het geval dit een 'drievingertechniek' is, kun je deze vanaf nu simpelweg activeren door de eerder beschreven ***shortcut'

                                                                                                                        Marc Verheyen